Személyes adatvédelem

Kategóriák
 
 
 
 
 

Személyes adatvédelem

 

Kivonat az általános szerződési feltételekből Adatvédelmi irányelvek I. A személyes adat fogalma Személyes adat alatt, az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (adatalanyra) vonatkozó összes információ értendő. Az adatalany azonosítható közvetlenül vagy közvetetten szám, kódjel, egy vagy több jegy alapján, amelyek az egyén identitását fizikai, fiziológiai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális szempontból specifikusan meghatározzák. A személyes adatok közé tartoznak a természetes személyek (adatalanyok) elérhetőségei, IP cím, szolgáltatások használatával kapcsolatos információk, vagy a természetes személy tevékenységei és preferenciái. A személyes adatok védelmére vonatkozó módosításokat a Tt. 122/2013 sz. adatvédelmi törvény és a T.t. 18/2018 számú törvény „A személyes adatok védelmére” vonatkozó és a 2018.5.25-vel hatályba lépő 2016/679 megnevezésű (EU) Rendelet az egyének védelme a személyes adatok feldolgozásánál és az ilyen adatok szabad mozgásakor valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezése (továbbiakban, mint "GDPR") tartalmazza.

II. Mit jelent a személyes adatok kezelése

A személyes adatok feldolgozása alatt értendő minden olyan művelet vagy műveletek összessége, amelyet az üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó rendszeresen végez a személyes adatokkal, automatizált vagy egyéb módon, főként csoportosítással, az információhordozókon való tárolással, rendelkezésre bocsátással, módosítással vagy megváltoztatással, kikereséssel, használattal, továbbítással, terjesztéssel, közzététellel, megőrzéssel, cserével, válogatással, vagy kombinálással, blokkolással és eltávolítással.

III. Beleegyezésével melyik cégnek adja a hozzájárulását

A DAKAZU.HU webáruház üzemeltetője a DANILL a.s. (Rt.) cég, 934 01 Levice (Léva), Nixbrod 7 székhellyel, azonosítója (IČO): 36540871, a Nyitrai Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában van bejegyezve, részleg Sa, betétszám 10243/N, meghatározza, hogy milyen célból és hogyan kerülnek a személyes adatok feldolgozásra.

IV. Milyen jellegű személyes adatokat dolgozunk fel

1. A www.dakazu.hu weboldal ügyfeleinek személyes adatai az adásvételi szerződés sajátosságainak megfelelően, úgy, mint: név, családi név, cím, e-mail, telefonszám. Ezen adatokat az adásvételi szerződés és a törvény által szabályozott kötelezettségek tartama alatt megfelelően kezeljük.

2. A hozzászólásokban (kommentekben) elküldött személyes adatok ezen adatok a hozzá- szólások megjelenítésének okán, illetve spam szabályozásakor kerülnek feldolgozásra

- e-mail, név, családi név, telefon, irányítószám

- ezen adatokat a www.dakazu.hu üzemeltetése alatt dolgozzuk fel.

3. Automatizált adatgyűjtés – Ha a honlapunkat használja, adatokat gyűjthetünk a honlapunkon tett látogatásairól és szolgáltatásaink használatáról. Ezek az adatok magukban

foglalják az Ön IP-címét, amelyen keresztül nyomon követhető a www.dakazu.sk oldalon történő aktivitása és a weboldal használata.

- Ezeket az információkat automatizálva "cookies" segítségével, vagy nyomkövetési (tracking) technológiák használatával gyűjtjük össze, mert az ügyfeleinknek a lehető legjobb szolgáltatást és tartalmat szeretnénk biztosítani. - Ezeket az adatokat egy éven át kezeljük

V. Az Ön jogai

Mint üzemeltető, az Ön személyes adatait feldolgozzuk, Önnek jogában áll bármikor felvenni Velünk a kapcsolatot, és az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatos hozzáférést, helyesbítést érvényesíteni. Amennyiben a személyes adatai jogszerű használatával kapcsolatban kételyei támadnak, kérheti a helytelen állapot tisztázását vagy módosítását, főleg a személyes adatok blokkolását, javítását, kiegészítését vagy törlését, de akár az adatok teljes törlését is igényelheti.

2. oldal

VI. Adatbiztonság

Az Ön személyes adatait felelősségünk teljes tudatában és az érvényes jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A személyes adatok feldolgozásához mind automatikus, mind nem automatizált eszközöket használunk. Minden adat kizárólag az Európai Unióban tárolt biztonságos szervereken tárolódik. A személyes adatokat a lehető legteljesebb mértékben a technikai fejlettségi szintnek megfelelő modern technológiákkal védjük.

VII. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Igény esetén ezeket az adatokat a törvény szerint jogunkban áll az illetékes kormányzati hatóságok rendelkezésére bocsátani, és Ön erről tájékoztatást kapott. A személyes adatokat a CreativeSites, s.r.o. (Kft.) adatfeldolgozó cégnek adjuk át , amely az e-mailek rögzítésére és küldésére szakosodott szolgáltatást működtet, az adatokat megbízásunkkal és utasításainkkal összhangban kezeli. A személyes adatokat (cookie-k) Google és Facebook társaságoknak továbbítjuk, analitikus és követési (tracking) technológiák keretén belül. Munkatársaink hozzáférhetnek az adatokhoz (pl. ügyfélszolgálat, online támogatás, technikai támogatás).

VIII. Becsületbeli nyilatkozat

Semmilyen érzékeny, kényes témát érintő személyes adattal azaz: személyes adatokkal nem dolgozunk, amelyek az adatalany nemzetiségi, faji vagy etnikai származásáról, politikai nézetéről, szakszervezeti tagságáról, vallás és világnézetéről, az elítéltek büntetett előéletéről, az érintettek egészségi állapotáról és szexuális életéről, az adatalany genetikai vagy biometrikus adatairól tanúskodnak.

A személyes adatvédelmi törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk. Lehetővé tesszük, hogy Ön az adatvédelmi törvény szerint jogait gyakorolhassa. A személyi adatvédelmi törvény értelmében, mint az információs rendszer üzemeltetője és a személyi adatok feldolgozója minden egyéb kötelezettségünknek eleget teszünk.

IX. Záró rendelkezések

A honlapunk használatának folytatásával szabad, konkrét, tájékoztatott és egyértelmű beleegyezését fejezi ki azzal, hogy a személyes adatait az ide vonatkozó szabályzat alapján kezeljük, továbbá elismeri, hogy megfelelően tájékoztatva volt a személyes adatainak feldolgozásáról. Jogosultak vagyunk arra, hogy egyoldalúan módosítsuk az adatvédelmi irányelvet az alkalmazandó jogszabályok szerint, és Ön elfogadja ezt a jogosultságot. Ha az adatvédelmi irányelvet módosítjuk, előzetesen tájékoztatnunk kell Önt e változásról egy e-mail üzenet formájában, amely tartalmazza az új irányelvekre mutató linket, ahonnan az új irányelveket kinyomtathatja vagy elektronikus formában elmentheti. Az adatvédelmi irányelvek elektronikus formában vannak közzétéve, és honlapokon is elérhetők. Az adatvédelmi rendelet 2018.05.25-én lép hatályba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió